Éves Beszámoló 2014
Közhaszon - Éves beszámolók
2016. január 31. vasárnap, 19:02

1

8

4

7

8

0

3

5

 

1

 

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma

cégjegyzék száma

 

 

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:  Zöld Szikla Művészet és Természetvédő Alapítvány

 

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 6800 Hódmezővásárhely Bolgár utca 9.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2

0

1

4

ÉV

adatok ezer Forintban

Sor-

Szám

Megnevezés

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok)

135

88

2.

I.    Immateriális javak

-

 

-

3.

II.  Tárgyi eszközök

135

 

88

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

-

 

-

5.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

-

-

6.

B) FORGÓ ESZKÖZÖK (7.-10. sorok)

1322

1190

7.

I.    Készletek

-

 

-

8.

II.   Követelések

24

 

-

9.

III.  Értékpapírok

-

 

-

10.

IV.  Pénzeszközök

1298

 

1190

11.

C) Aktív időbeli elhatárolások

-

-

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11.) sor

1457

1278

 

13.

D) SAJÁT TŐKE (14+15+16+17+18+19)

1457

1278

14.

I. Induló tőke/ Jegyzett tőke

50

 

50

15.

II.   Tőkeváltozás/ Eredménye

2524

 

1408

16.

III. Lekötött tartalék

-

 

-

17

IV. Értékelési tartalék

-

-

18.

V Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

-1117

 

-180

19.

VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

-

-

20.

E) Céltartalék

-

-

21.

F) Kötelezettségek

-

-

22.

I.     Hátrasorolt kötelezettségek

-

-

23.

II.    Hosszúlejáratú kötelezettségek

-

 

-

24.

III.  Rövidlejáratú kötelezettségek

-

 

-

25.

G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

26.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)

1457

1278

 

 

Kelt: Hódmezővásárhely, 2016. január 26.

 

P.H.

Alapítvány/Egyesület vezetője

 

1

8

4

7

8

0

3

5

 

1

 

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma

cégjegyzék száma

 


ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:  Zöld Szikla Művészet és Természetvédő Alapítvány

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 6800 Hódmezővásárhely Bolgár u. 9.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2

0

1

4

ÉV

adatok ezer Forintban

Sor-

szám

Megnevezés

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév.

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

850

200

2.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

-

 

-

3.

a) alapítótól

-

 

-

4.

b) központi költségvetésből

-

 

-

5.

c) helyi önkormányzattól

-

 

-

6.

d) egyéb

-

 

43

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

400

 

-

8.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

450

 

157

9.

4. Tagdíjból származó bevétel

-

 

-

10.

5. Egyéb bevétel

-

 

-

11.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

-

-

12.

C. Összes bevétel (A+B)

850

200

13.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1967

380

14.

Anyagjellegű ráfordításai

1865

 

308

15.

Személyi jellegű ráfordítások

-

 

-

16.

Értékcsökkenési leírás

102

 

48

17.

Egyéb ráfordítások

-

 

24

18.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

 

-

19.

Rendkívüli ráfordítások

-

 

-

20.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

-

-

21.

Anyagjellegű ráfordításai

-

-

22.

Személyi jellegű ráfordítások

-

-

23.

Értékcsökkenési leírás

-

-

24.

Egyéb ráfordítások

-

-

25.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

26.

Rendkívüli ráfordítások

-

-

27.

F. Összes ráfordítás (D+E)

1967

380

28.

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

-

-

29.

H. Adófizetési kötelezettség

-

 

-

30.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

-

-

31.

J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-1117

-180Tájékoztató adatok

adatok ezer Forintban

 

Megnevezés

összeg

 

 

A Személyi jellegű ráfordítások

-

 

 

1 Bérköltség

-

 

 

Ebből -  megbízási díj

-

 

 

-  tiszteletdíjak

-

 

 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

-

 

 

3. Bérjárulékok

-

 

 

B  A szervezet által nyújtott támogatások

-

 

 

ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

-

 

Kelt: Hódmezővásárhely,2016. január 26.

P.H.

a (köz)alapítvány vezetője
 

1

8

4

7

8

0

3

5

-

1

-

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma

cégjegyzék száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB Szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

 

 

2

0

1

4

ÉV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöld Szikla Művészet és Természetvédő Alapítvány

 

 

6800 Hódmezővásárhely Bolgár u 9.

 

 

 

 

 

 

Kelt: Hódmezővásárhely,2016. január 26.

 

P.H.

Alapítvány/Egyesület vezetője

 

 
Top joomla templates, personal website hosting.