Jegyzőkönyv Kuratóriumi Ülésről 2013/09/03
Közhaszon - Éves beszámolók
2014. április 06. vasárnap, 14:28

Jegyzőkönyv

 

A Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapítvány 2013-09-03 napján tartott

 

Kuratóriumi üléséről

 

Helye: Hódmezővásárhely Bolgár utca 9.

Elnök: Sulyok Zoltán

Titkár, exképviselő: Juhász István

Kuratóriumi tag: Varga Patrik

 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyvvezető: Sulyok Zoltán

 

Napirendek.

  1. 2013- as év értékelése.

  2. Pályázati elszámolások.

  3. Juhász István titkár lemondása.

 

Sulyok Zoltán levezető elnök megnyitotta a kuratóriumi ülést és megállapította, hogy a Kuratórium tagjai 3/3 arányban megjelentek, így az ülés határozatképes.
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúan elfogadták.

 

  1. 2013- as év értékelése.

A Zöld Szikla fesztiváljai, projektjei anyagi deficit nélkül, enyhe pluszt termelve a szervezetnek lezárultak. Fesztiváljaink tekintetében helyszínváltoztatást, illetve az engedélyeztetések időbeli előrehozatalát szavazta meg a kuratórium.

Határozat: a Kuratórium 3 igen és 0 nem szavazattal elfogadta a 2013- as év értékelését.

Határozat száma: 2013 / 02 /31

 

  1. Pályázati elszámolások.

A Tiszta Tisza projekt és a Zöld Tudat Kéktóban projektek pénzügyi elszámolásai folynak. Ezen feladat teljesítése fokozott ráfigyelést követel. Juhász István lemondásától függetlenül (lásd következő napirendi pont) vállalja a munkássága idején megkezdett munkákért a felelősséget. Azon munkálatok lezárásában segít.

 

Határozat: a Kuratórium 3 igen és 0 nem szavazattal elfogadta a 2013- as év értékelését.

Határozat száma: 2013 / 02 /32

 

  1. Juhász István titkár lemondása. Juhász István az alapítvány titkára munkahelyi és egyéb elfoglaltságai végett a titkári pozícióról lemond, az alapítvány életéből kilép (lemondó nyilatkozat csatolva). A munkássága idején történtekért, illetve az az alatt megkezdett projektek következményeiért felelősséget vállal.

Helyette megkezdődik Szabó Viktor, évek óta Zöld Szikla munkatárs beiktatása.

 

Határozat: a Kuratórium 3 igen és 0 nem szavazattal elfogadta

Határozat száma: 2013 / 02 /33

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen jegyzőkönyv határozatait Juhász István titkár vezette be az Alapítvány Határozatának Tárába.

 

……………………………………

Elnök

Hódmezővásárhely. 2013-09-07

 
Top joomla templates, personal website hosting.